มารู้จักซากุระให้ลึกซึ้งกันเถอะ
Do you know SAKURA?

ตารางพยากรณ์การบานของซากุระ ปี 2009

ต้นซากุระในญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นซากุระพันธุ์ Somei Yoshino และ Yamazakura แต่พันธุ์ของซากุระที่พบในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีมากกว่าหนึ่งพันธุ์ขึ้นไป ต้นซากุระแต่ละพันธุ์ก็มักจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสี รูปทรงดอก ระยะเวลาที่เริ่มผลิดอก ไปจนถึงระยะเวลาที่ดอกบานเต็มที่จนร่วงหล่นไป โดยมักจะมีการสังเกตได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้


5 กลีบ เช่น พันธุ์ Oshimazakura

20 กลีบ เช่น พันธุ์ Ichiyo

100 กลีบ เช่น พันธุ์ Kikuzakura

จำนวนของกลีบดอก
ดอกของซากุระส่วนใหญ่ในหลาย ๆ สายพันธุ์มักจะมีทั้งหมด 5 กลีบ แต่อย่างไรก็ตามบางพันธุ์ก็มีมากกว่า 5 กลีบขึ้นไป เช่น 10 กลีบ, 20 กลีบ หรือมากกว่าซึ่งมักจะเรียกแบบที่มีกลีบมากกว่า 5 กลีบว่า yaezakura.


ดอกสีเหลือง เช่น พันธุ์ Ukon

ดอกสีชมพู เช่น พันธุ์ Kikuzakura

ดอกสีขาว เช่น พันธุ์ Shogetsu

แยกประเภทตามสีของดอก
พันธุ์ของซากุระส่วนมากจะเป็นสีชมพู ไปจนถึงม่วง ข่าว แต่ก็ยังมีแบบดอกสีชมพูเข้ม หรือสีเหลืองก็มี สีในบางพันธุ์สามารถเปลี่ยนสีได้คือเวลาดอกซากุระยังตูมจะเป็นสีขาว แต่พอบานเต็มที่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพู

ระยะเวลาที่บาน:
ซากุระส่วนใหญ่จะบานในฤดูใบไม้ผลิ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบานพันธุ์ที่บานก่อนคือช่วงปลายฤดุใบไม้ร่วงและในช่วงฤดูหนาว สำหรับซากุระประเภท Yaezakura หรือซากุระที่มีมากกว่า 5 กลีบ ซากุระประเภทนี้เมื่อบานก็จะสามารถอยู่ได้ 2-4 สัปดาห์เลยทีเดียว


พุ่มดอกทรง weeping (หยดน้ำ)

พุ่มดอกทรง flat-topped (ทรงแบน)

Sakura อายุ 100 ปี

รูปทรงของลำต้นและพุ่มดอก
ต้นซากุระแต่ละพันธุ์นั้นมีรูปทรง รูปร่างของลำต้น และลักษณะนิสัยที่ต่างกัน รูปทรงของต้นซากุระนั้นมีตั้งแต่แบบ สามเหลี่ยม, ทรงเสา หรือทรงตรง, ทรงตัววี (V-shape), ทรงหยดน้ำ (weeping) , ทรงแบน (flat-topped) เป็นต้น ซึ่งแบบ Weeping นั้นจะเรียกกันว่า shidarezakura.

ซากุระนานาพันธุ์

Somei Yoshino (Yoshino Cherry)
ช่วงเวลาที่บาน - ปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเมษา
มีการค้นพบกว่าซากุระพันธุ์ Somei Yoshino นั้นมีการเริ่มปลูกมาในสมัย Edo และเป็นพันธุ์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น สีของซากุระพันธุ์ Somei Yoshino นี้จะเป็นสีขาวอมชมพู มีทั้งหมด 5 กลีบ

Yamazakura
ช่วงเวลาที่บาน - ปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเมษา
ซากุระพันธุ์ Yamazakura เป็นพันธุ์ซากุระป่า เป็นพันธุ์ซากุระพื้นเมืองของญี่ปุ่น โดยส่วนมากจะพบเห็นได้ตามหุบเขาในญี่ปุ่น ดอกของซากุระพันธุ์นี้จะมีสีชมพูอ่อน ๆ และมีทั้งหมด 5 กลีบ แต่กลีบดอกจะค่อนข้างเล็ก


Shidarezakura (Weeping Cherry)
ช่วงเวลาที่บาน - ปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเมษา
ซากุระพันธุ์ Shidarezakura จะมีลักษณะลำต้นเป็นทรงหยดน้ำ คือช่อดอกจะออกเป็นกลุ่มและห้อยลงมาจากกิ่ง จึงจัดว่าเป็น weeping ซากุระพันธุ์จะมีกลีบดอกทั้งหมด 5 กลีบ และในบางสายพันธุ์ก็จะมีมากกว่า 5 กลีบ ปัจจุบันเรียกว่า Yaeshidare sakura

 

Ichiyo
ช่วงเวลาที่บาน - กลางเดือนเมษายน
ซากุระพันธุ์ Ichiyo มีกลีบดอกเป็นสีชมพูอ่อน มีกลีบดอกประมาณ 20 กลีบ และมีใบเลี้ยงเป็นสีเขียวเมื่อดอกบานซึ่งซากุระส่วนมากเมื่อดอกบานก็จะผลัดใบจนหมด แต่พันธุ์นี้ยังมีใบอ่อนแซมระหว่างช่อดอก


 

Ukon
ช่วงเวลาที่บาน - กลางเดือนเมษายน
พันธุ์ Ukon มีกลีบดอกทั้งหมดประมาณ 10-20 กลีบ และมีใบออกสีทองแดง ซากุระพันธุ์ Ukon นั้นมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนซากุระพันธุ์อื่น ๆ คือ กลีบดอกจะมีลักษณะพิเศษจากสีของดอกที่จะเป็นสีออกเหลือง 

Kanzan
ช่วงเวลาที่บาน - กลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนเมษา
ในบรรดาซากุระพันธุ์ yaezakura (พันธุ์พื้นเมือง) พันธุ์ Kanzan ก็คือหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้บ่อยที่สุด ดอกของพันธุ์ Kanzan นั้นจะมีกลีบดอกประมาณ 30-50 กลีบ และมีกลีบดอกก็มีสีชมพู เวลาบานจะมีใบสีเขียวแทรงตามช่อดอกด้วย ซึ่งเป็นอีกพันธุ์ที่ไม่มีการผลัดใบ


 

Fugenzo
ช่วงเวลาที่บาน - กลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนเมษา
พันธุ์ Fugenzo เป็นซากุระที่บานช้า เป็นพันธุ์พื้นเมืองเช่นกัน (yaezakura) โดยทั่วไปกลีบดอกของซากุระพันธุ์นี้จะมีประมาณ 30-40 กลีบต่อหนึ่งช่อดอก มีสีขาวอมชมพู ไปจนถึงชมพูอ่อน แต่เมื่อบานเต็มที่สีของกลีบดอกจะมีสีชมพูเข้มขึ้น สีของใบจะออกเป็นสีเขียวอมน้ำตาล


Shogetsu
ช่วงเวลาที่บาน - กลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนเมษา
ซากุระพันธุ์ Shogetsu เป็นซากุระที่บานช้ากว่าเพื่อน และจัดเป็นพันธุ์ yaezakura (พันธุ์พื้นเมือง) และมีขนาดค่อนข้างใหญ่ สีของกลีบดอกเป็นสีขาว มีประมาณ 20-30 กลีบ และใบเลี้ยงสีเขียวเมื่อมีออกดอก 

Kikuzakura (Chrysanthemum Cherry)
ช่วงเวลาที่บาน - ปลายเดือนเมษา ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ซากุระพันธุ์ Kikuzakura นั้นมีกลีบดอกมากกว่า 100 กลีบ ดอกมีลักษณะคล้ายกับดอกเบญจมาศ (kiku) จึงตั้งชื่อพันธุ์นี้ว่า Kikuzakura ซึ่งเป็นพันธุ์ที่บานช้าที่สุดอีกพันธุ์หนึ่ง และเมื่อดอกบานเต็มที่ใบที่มีอยู่ทั้งหมดจะร่วงจนหมด สีของซากุระพันธุ์ Kikuzakura นี้จะมีสีชมพูเข้ม

นอกจากพันธุ์ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีอีกมากมายกว่าร้อยชนิดที่ไม่ได้กล่าวถึง แต่สามารถชมภาพซากุระพันธุ์ต่าง ๆ ได้จากลิ้งค์ข้างล่างคะ มีเยอะจริง ๆ

ข้อมูลจาก
Japan-guide
รวมภาพซากุระพันธุ์ต่าง ๆ
ภาพซากุระมากมาย

หากจะนำบทความจากหน้านี้ไปใช้กรุณาขึ้นเครดิตให้ japankiku.com และ link กลับมาด้วย
banner ของ Japankiku อยู่ที่นี่>>

 


Japan NOW!!

Thailand NOW!

J Word
2006 2005 2004
2003 2002 2001
เกร็ดญี่ปุ่น
2006 2005 2004
2003 2002
2001
KIKU Tour
วัฒนธรรมการแยกขยะเมืองญี่ปุ่น
รู้จักเทศกาล Hinamatsuri รึยังเอ่ย?
ใครว่าอยู่เมืองนอก (ญี่ปุ่น) สบาย 1
ใครว่าอยู่เมืองนอก (ญี่ปุ่น) สบาย 2
คริสต์มาสและปีใหม่ในญี่ปุ่น
จำนวนคนญี่ปุ่นที่อาศัยในไทย
Japankiku IN JAPAN!!
Yakuza คือใครกันแน่!!!
เครื่องแต่งกายแบบญี่ปุ่นๆ
สิงหาคมเดือนแห่งความโหดร้าย
คนญี่ปุ่นเลี้ยงลูกกันอย่างไร
Tokyo Tower
มารู้จักซากุระกันเถอะ!!
ใครว่าอยู่เมืองนอก (ญี่ปุ่น) สบาย
47 จังหวัดของญี่ปุ่น
รู้จักราชวงศ์ญี่ปุ่น
ฤดูต่าง ๆ ในญี่ปุ่น
วันสำคัญ วันหยุดราชการ

Japan Study Link

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ฟร
JAT School
Mainichi
J Education
Kiku Tuter Board
Hokutoda
Tsn Life
Kidsweb
Japan Introduction
Megumi web

ข้อมูลท่องเที่ยว

Infomapjapan good
Japan-guide
good
Jnto.go.jp
Jalan

Japan Pictionary

แนะนำ Tokyo
รายละเอียดเกี่ยวกับ Visa
Japangaido
Web-japan
Japan-adventures

เส้นทางรถไฟ ตั๋วรถ

japanrailpass good
Westjr.co.jp

ซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูก

เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน
kmt.co.th
tv-air.co.th
เดินทางไปสนามบินนาริตะ

จองโรงแรมแบบญี่ปุ่น

Jpinn
Japanese guesthouses
Travel.rakuten
เดินทางด้วยรถไฟในญี่ปุ่น